MGI-IMG-03.jpg

Lakisääteiset vuositilintarkastukset yrityksille ja yhteisöille

 • osakeyhtiöt
 • osuuskunnat
 • avoimet ja kommandiittiyhtiöt
 • asunto- ja kiinteistöyhtiöt
 • yhdistykset
 • säätiöt
 • konsernit

Neuvontapalvelut

 • veroneuvonta
 • yritysten perustaminen
 • yritysjärjestelyt
 • yritysten arvonmääritykset
 • Due  Diligence- palvelut 

Todistukset ja lausunnot

 • yrityksen perustamisen liittyvät todistukset (osakepääoman maksu ja apporttiomaisuuden lausunto)
 • yritysjärjestelyyn liittyvät lausunnot (jakautumiset, sulautumiset)
 • selvitystilaan liittyvät lausunnot
 • liikenneluvan haltijan taloudelliset voimavarat -todistus
 • rahoitusjärjestelyyn liittyvät todistukset
 • muut lakiin perustuvat lausunnot ja todistukset
 • TEKES-lausunnot
 • STEA-lausunnot

Kohderyhmämme

Omistajajohtoiset yritykset

Kaikki tilintarkastajamme toimivat itse yrittäjinä, joten ymmärrämme hyvin yritystoimintaa ja -taloutta omistajan silmin katsottuna. Silloin, kun toimintaa leimaa vahva tahto toteuttaa sekä liikeideaa että itseään, on tärkeää, että myös tilintarkastaja kunnioittaa tätä.

Olemme työskennelleet omistajavetoisten yritysten kanssa pitkään ja tiedämme, että yrityksen talous on tällöin läheisessä vuorovaikutuksessa omistajien henkilökohtaiseen talouteen. Tämän otamme luonnollisesti myös huomioon tarkastuksia tehdessämme.

Asunto- ja kiinteistöyhtiöt

Suomessa on yli miljoona asuntoa, joita hallitaan pääosin asunto- ja kiinteistöyhtiöiden avulla. On tärkeää, että yhtiöissä niin toiminta, hallinto kuin talouskin on osaavasti ja huolellisesti hoidettu, sillä kyseessä ovat ihmisten kodit ja sitä kautta myös monesti suurin omaisuus.

Asunto- ja kiinteistöyhtiötä koskevat omat lait ja yhtiön valitsemalla tilintarkastajalla tulee aina olla kuhunkin tilanteeseen soveltuvaa erityisosaamista ja -kokemusta.
Me tarkastamme vuosittain satoja asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Seuraamme myös aktiivisesti alaa koskevaa lainsäädäntöä, jotta pystyisimme toimimaan yhtiöiden omistajien, hallitusten ja isännöitsijöiden luotettavana kumppanina. Puoleemme voi kääntyä milloin tahansa tilikauden aikana.

Yhdistykset ja säätiöt

Yhdistysten ja säätiöiden kirjanpito ja hallinto vaativat erityisosaamista, ja myös tilintarkastajan täytyy tuntea niiden toiminta sekä niihin liittyvä lainsäädäntö, jotta tilintarkastus olisi aidosti hyödyllistä. MGI Tilintarkastus Oy:n tarkastajilla on vahvaa kokemusta ja kiinnostusta aihealuetta kohtaan.

Kansainväliset yritykset

MGI Tilintarkastus Oy:ssä on useita tilintarkastajia, joilla on kokemusta kansainvälisistä toimijoista. Tiedämme mitä tilintarkastukselta vaaditaan sekä suomalaisilta yhtiöiltä, joilla on kansainvälistä toimintaa, tai ulkomaisten yhtiöiden kohdalla. Tarvittaessa saamme tukea kansainvälisten ketjutoimistojen kautta jopa 83 maan ja yli 5 000 tilintarkastusammattilaisen verkostosta.